Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Aktualności

 • Wybory w Radzie Powiatowej Sołtysów w Kaliszu.

  W powiecie kaliskim jest 11 gmin. W gminach tych pełni funkcję 261 sołtysów. Jest to największa liczba sołtysów w powiatach Wielkopolski. Rada Powiatowa zebrała się w siedzibie starostwa powiatowego. Gościny użyczył starosta kaliski Krzysztof Nosal który wraz ze swoim zastępcą Janem Adamem Kłyszem wzięli udział w obradach. Współpracujący od lat z sołtysami kaliskimi  Senator Andrzej Wojtyła przysłał na spotkanie dyrektora biura Jakuba Banasiaka. Ewelina Krystek prowadziła sekretariat. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego reprezentował Andrzej Wawrzyniak. Sprawozdanie za minioną czteroletnią kadencję przedstawił Prezes Stowarzyszenia Tadeusz         Maciejewski z Gminy Lisków. Podkreślił bardzo dobrą współpracę  ze starostą zwłaszcza w zakresie szkoleń dla sołtysów prowadzonych przez służby w powiecie działające na rzecz rolnictwa. Pozyskana wiedza przez sołtysów na tych szkoleniach przekazywana jest w sołectwach dla mieszkańców i rolników. Prezes Maciejewski stwierdził , że dodatkową i bardzo korzystną wiedzę sołtysi czerpią z Gazety Sołeckiej w której zawarte jest wiele cennych informacji  i porad. Funkcja sołtysa to dyspozycja przez siedem dni tygodnia, dlatego tak ważne są szkolenia powiedział prezes. Tegoroczne Wielkopolskie dożynki w Liskowie wykazały jak mocno zaangażowani byli kaliscy sołtysi w ich organizację. Bawiło się tam świetnia około 5 tyś. ludzi. W dalszym ciągu współpracować będziemy z organizacjami pozarządowymi takimi jak „Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli”, z kołami gospodyń wiejskich czy strażami pożarnymi. Minusem w powiecie jest to, że na 11 gmin tylko 3 gminy korzystają z funduszu sołeckiego. Wicestarosta Kłysz  zaproponował podjęcie rozmów na spotkaniu z wójtami w sprawie funduszu sołeckiego. Przecież to obopólna korzyść zarówno dla sołectw jak i dla samych gmin zwłaszcza, że część środków przeznaczonych na fundusz wraca  z budżetu krajowego do gmin. W dyskusji omówiono jeszcze zbieranie składek członkowskich zwłaszcza , że zbliża się koniec roku.  W gminach gdzie jeszcze nie abonuje się Gazety Sołeckiej prezesi gminnych kół sołtysów mają niezwłocznie przeprowadzić rozmow  w tym zakresie z wójtami przedstawiając jakie niesie korzyści ten abonament dla sołtysów jak i dla samych wójtów.  Ostatnim punktem zebrania były wybory do nowej Rady Powiatowej Sołtysów na następną czteroletnią kadencję. Prezesem ponownie jednogłośnie wybrano Tadeusza Maciejewskiego z gminy Lisków.  Pozostały skład rady powiatowej sołtysów przedstawia się następująco:
  - Józef Olszewski – wiceprezes, Gmina Godziesze Wielkie, sołectwo Bałdoń,
  - Sławomir Wróbel – wiceprezes , Gmina Koźminek, sołectwo Dąbrowa,
  - Antoni Gryczyński – skarbnik, Gmina Opatówek, sołectwo Borów,
  - Wiesław Wróbel – sekretarz, Gmina Szczytniki, sołectwo Główczyn,
  - Adam Rogalski – członek rady, Gmina Ceków Kolonia, sołectwo Kosmów Kolonia,
  - Andrzej Hewiński – członek rady, Gmina Brzeziny, sołectwo Brzeziny,
  - Małgorzata Jerz – członek rady, Gmina Blizanów, sołectwo Janków Pierwszy – Grodzisk.
  Na zakończenie starostowie pogratulowali wyboru nowej radzie powiatowej i zapewnili o dalszej jak dotychczas owocnej współpracy         z sołtysami.
  Andrzej Wawrzyniak

 • Zaproszenie na konferencję Wieś Polska - Wieś innowacyjna

  PROGRAM KONFERENCJI

  WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA

   

  12 października 2016

  sala 1HG w pawilonie 7 (antresola)

   

  Międzynarodowe Targi Technologii  i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

  09:30  Rejestracja uczestników

  10:00  Ireneusz Niewiarowski

  Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

  Działalność KSS w zakresie cyfryzacji wsi

   

  10:15  Krzysztof Grabowski

  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nowe perspektywy dla rozwoju wsi

   

  10:45  Patryk Węgierkiewicz

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  Rozwój portalu Naszawioska.pl

   

  11:10  Karol Okoński

  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa

   

  11:30  Przedstawiciel firmy INEA

  Rozwój Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

  11:50  Krzysztof Głomb

  Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

  Kompetencje cyfrowe - motorem rozwoju wsi

   

  12:20 Marian Poślednik

  Senator RP, Prezes Stowarzyszenia „Gościnna Wielkopolska”

  Internet w lokalnych strategiach rozwoju

   

  12:40  Tomasz Bystroński

  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

  Podsumowanie konferencji oraz dyskusja

  13:00 Rozstrzygnięcie konkursu SOŁECTW@ w sieci

  13:30  Zakończenie

 • 11 marca Dzień Sołtysa