Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Aktualności

 • Zaproszenie na pielgrzymkę do Lichenia

  Drodzy Sołtysi, Mieszkańcy Wsi,

  Serdecznie zapraszamy na JUBILEUSZOWĄ XXV Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich, Licheń, 9 lipca 2017 (niedziela).

  Program

   

  Godzina

  Działania

  11.00

  Zgłaszanie pocztów sztandarowych przed bazyliką

  Zgłaszanie darów w bazylice pod chórem

  11.30

  Wprowadzenie pocztów sztandarowych do bazyliki

  11.45

  Powitanie pielgrzymów przez ks. dyżurnego

  11.55

  Wystąpienie Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  (bazylika górna, nawa główna)

  12.00

  Msza św. (bazylika górna, nawa główna) – Przewodniczy Wikariusz Biskupi 
  ks. Wojciech Kochański

  13.30

  Po Mszy św. przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji na cmentarz;

  złożenie kwiatów na grobie bpa Romana Andrzejewskiego

  Z poważaniem

  Ireneusz Niewiarowski

  Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołysów

   

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

  tel/fax 63 243 75 80

  www.kss.org.pl

 • 11 marca - Dzień Sołtysa

 • Andrzej Pałasz nie żyje

  14 września zmarł

  Kolega Andrzej Pałasz -

  czlonek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysow Województwa Wielkopolskiego

  Pogrzeb Kolegi Andrzeja Pałasza oodbędzie się w Opatówku w gmina Nekla

  w piątek 18 września o godz. 10.00

   

  Rodzinie kol. Andrzeja Pałasza składamy w imieniu wszystkich sołtysów Wielkopolski najserdeczniejsze wyrazy współczucia

 • Nie żyje Franciszek Sztuka

  http://soltysiwielkopolski.pl/files/150/Sztuka.jpg

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

  ś.p. Franciszek Sztuka

  honorowy prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

  były wieloletni prezez SSWW

  Zarząd Stowarzyszenia SSWW

  Pogrzeb ś.p. Franciszka Sztuki odbędzie się 10 lutego o godz. 12.00 w Biechowie w gminie Miłosław.

  Pan Franciszek Sztuka pełnił następujące funkcje: Przewodniczącego Komitetu Członkowskiego GS w Skotnikach (1977-1981); Członka zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Miłosławiu (1980-1984); Sekretarza Rady Nadzorczej SKR w Miłosławiu (1982-1986); sołtysa sołectwa Skotniki (1984-2011); Przewodniczącego Rady Nadzorczej SKR w Miłosławiu (1986-1990); Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miłosławiu (1990-1998); społecznie Prezesa SKR w Skotnikach (od 1990); radnego Gminy Miłosław (1994-2010); Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Miłosławiu (1994-1998 i ….); Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego (1997-2009); Wiceprezesa Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (1999-2011). Jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Honorowym Wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W konkursach na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski na „Piknikach w Sompolnie” zajmował czołowe miejsca (w 1998 r. – II miejsce, w 1999 r. – I miejsce, w 2000 r. – II miejsce). W ogólnopolskim konkursie Gazety Sołeckiej otrzymał tytuł Sołtysa Roku w 2004r.

  Działania na rzecz sołectwa:

  Dzięki staraniom sołtysa Franciszka Sztuki zostało wykonanych wiele zadań na rzecz sołectwa: wybudowano cztery przystanki autobusowe w Skotnikach; założono oświetlenie uliczne we wsi Skotniki; założono sieć telefoniczną w Skotnikach; wybudowano drogę asfaltową Skotniki – Pałczyn, wybudowano Wiejski Dom Kultury wraz z biblioteką w Skotnikach; przebudowano i zmodernizowano tzw. zakręt śmierci. Ponadto Pan Franciszek Sztuka corocznie organizował festyny rekreacyjno-sportowe oraz wycieczki autokarowe. Współorganizował o zasięgu wojewódzkim turnieje tenisa stołowego dla sołtysów, które odbywały się w Domu Kultury w Miłosławiu. Dzięki tym konkursom Pan Franciszek Sztuka doskonale wypromował zainteresowanie sportem jak również zintegrował przedstawicieli odległych terytorialnie gmin. Co dwa lata współorganizował spotkania emerytów i rencistów z władzami gminy i powiatu, podczas których przedstawiane były problemy dotykające osób starszych oraz możliwości skutecznego ich rozwiązywania.

  Działalność na rzecz stowarzyszeń:

  Franciszek Sztuka był osobą znaną w środowisku sołtysów w Polsce. Był założycielem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i obecnie jest honorowym prezesem tego stowarzyszenia. Na szczeblu krajowym pełnił funkcję wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, gdzie bardzo ściśle współpracował z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim. Jako prezes stowarzyszenia sołtysów zawsze zabiegał o podnoszenie kwalifikacji i sprawności działania sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskiej i samorządów lokalnych. Organizował kursy i szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w celu poprawy współpracy z samorządami lokalnymi.

  Przez Prezydenta RP został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, przez ministra rolnictwa Odznaką Zasłużony dla Polskiego Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odznaczył go Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Wielkopolski. Posiada jeszcze wiele innych resortowych odznaczeń.

   

 • Zaproszenie na konferencję Wieś Polska - Wieś innowacyjna

  PROGRAM KONFERENCJI

  WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA

   

  12 października 2016

  sala 1HG w pawilonie 7 (antresola)

   

  Międzynarodowe Targi Technologii  i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

  09:30  Rejestracja uczestników

  10:00  Ireneusz Niewiarowski

  Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

  Działalność KSS w zakresie cyfryzacji wsi

   

  10:15  Krzysztof Grabowski

  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nowe perspektywy dla rozwoju wsi

   

  10:45  Patryk Węgierkiewicz

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  Rozwój portalu Naszawioska.pl

   

  11:10  Karol Okoński

  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa

   

  11:30  Przedstawiciel firmy INEA

  Rozwój Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

  11:50  Krzysztof Głomb

  Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

  Kompetencje cyfrowe - motorem rozwoju wsi

   

  12:20 Marian Poślednik

  Senator RP, Prezes Stowarzyszenia „Gościnna Wielkopolska”

  Internet w lokalnych strategiach rozwoju

   

  12:40  Tomasz Bystroński

  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

  Podsumowanie konferencji oraz dyskusja

  13:00 Rozstrzygnięcie konkursu SOŁECTW@ w sieci

  13:30  Zakończenie

 • Wybory w Radzie Powiatowej Sołtysów w Kaliszu.

  W powiecie kaliskim jest 11 gmin. W gminach tych pełni funkcję 261 sołtysów. Jest to największa liczba sołtysów w powiatach Wielkopolski. Rada Powiatowa zebrała się w siedzibie starostwa powiatowego. Gościny użyczył starosta kaliski Krzysztof Nosal który wraz ze swoim zastępcą Janem Adamem Kłyszem wzięli udział w obradach. Współpracujący od lat z sołtysami kaliskimi  Senator Andrzej Wojtyła przysłał na spotkanie dyrektora biura Jakuba Banasiaka. Ewelina Krystek prowadziła sekretariat. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego reprezentował Andrzej Wawrzyniak. Sprawozdanie za minioną czteroletnią kadencję przedstawił Prezes Stowarzyszenia Tadeusz         Maciejewski z Gminy Lisków. Podkreślił bardzo dobrą współpracę  ze starostą zwłaszcza w zakresie szkoleń dla sołtysów prowadzonych przez służby w powiecie działające na rzecz rolnictwa. Pozyskana wiedza przez sołtysów na tych szkoleniach przekazywana jest w sołectwach dla mieszkańców i rolników. Prezes Maciejewski stwierdził , że dodatkową i bardzo korzystną wiedzę sołtysi czerpią z Gazety Sołeckiej w której zawarte jest wiele cennych informacji  i porad. Funkcja sołtysa to dyspozycja przez siedem dni tygodnia, dlatego tak ważne są szkolenia powiedział prezes. Tegoroczne Wielkopolskie dożynki w Liskowie wykazały jak mocno zaangażowani byli kaliscy sołtysi w ich organizację. Bawiło się tam świetnia około 5 tyś. ludzi. W dalszym ciągu współpracować będziemy z organizacjami pozarządowymi takimi jak „Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli”, z kołami gospodyń wiejskich czy strażami pożarnymi. Minusem w powiecie jest to, że na 11 gmin tylko 3 gminy korzystają z funduszu sołeckiego. Wicestarosta Kłysz  zaproponował podjęcie rozmów na spotkaniu z wójtami w sprawie funduszu sołeckiego. Przecież to obopólna korzyść zarówno dla sołectw jak i dla samych gmin zwłaszcza, że część środków przeznaczonych na fundusz wraca  z budżetu krajowego do gmin. W dyskusji omówiono jeszcze zbieranie składek członkowskich zwłaszcza , że zbliża się koniec roku.  W gminach gdzie jeszcze nie abonuje się Gazety Sołeckiej prezesi gminnych kół sołtysów mają niezwłocznie przeprowadzić rozmow  w tym zakresie z wójtami przedstawiając jakie niesie korzyści ten abonament dla sołtysów jak i dla samych wójtów.  Ostatnim punktem zebrania były wybory do nowej Rady Powiatowej Sołtysów na następną czteroletnią kadencję. Prezesem ponownie jednogłośnie wybrano Tadeusza Maciejewskiego z gminy Lisków.  Pozostały skład rady powiatowej sołtysów przedstawia się następująco:
  - Józef Olszewski – wiceprezes, Gmina Godziesze Wielkie, sołectwo Bałdoń,
  - Sławomir Wróbel – wiceprezes , Gmina Koźminek, sołectwo Dąbrowa,
  - Antoni Gryczyński – skarbnik, Gmina Opatówek, sołectwo Borów,
  - Wiesław Wróbel – sekretarz, Gmina Szczytniki, sołectwo Główczyn,
  - Adam Rogalski – członek rady, Gmina Ceków Kolonia, sołectwo Kosmów Kolonia,
  - Andrzej Hewiński – członek rady, Gmina Brzeziny, sołectwo Brzeziny,
  - Małgorzata Jerz – członek rady, Gmina Blizanów, sołectwo Janków Pierwszy – Grodzisk.
  Na zakończenie starostowie pogratulowali wyboru nowej radzie powiatowej i zapewnili o dalszej jak dotychczas owocnej współpracy         z sołtysami.
  Andrzej Wawrzyniak

 • 11 marca Dzień Sołtysa