Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

15 – lecie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego


W dniu 02.07.2012r. w Sieroszewicach pow. ostrowski odbyło się spotkanie poświęcone obchodom 15 – lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięło udział dwustu piętnastu zaproszonych gości. Wśród uczestniczących osób znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz najliczniej reprezentowana grupa sołtysów. Jubileuszowe święto było okazją do podsumowania wieloletniej pracy członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim złożenia podziękowań tym, którzy przyczynili się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami władz samorządowych regionu wszystkich szczebli z sołtysami i nie szczędzili wysiłku w podnoszeniu rangi sołectwa i sołtysa. Podczas uroczystości wręczone zostały przez Pana Senatora Ireneusza Niewiarowskiego i Pana Franciszka Sztukę jubileuszowe medale. Spotkaniu towarzyszył nastój pełen radości i satysfakcji z wykonanej pracy związanej z działalnością na rzecz poprawy życia mieszkańców na wsi oraz integrację środowisk wiejskich Wielkopolski. Pełnienie funkcji sołtysa jest pracą społeczną, a złożenie podziękowań, jak zdeklarowali wyróżnieni, stało się oczywiście powodem do zadowolenia, ale przede wszystkim bodźcem do dalszego działania dla dobra wszystkich.

 

Zobacz galerię

 

Nasza uroczystość na stronie www Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów