Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

20 lat ruchu stowarzyszeń sołeckich 26-27 maja 2012


20-lecie ruchu stowarzyszeń sołtysów odbyło się 26-27 maja  w Licheniu . W trakcie uroczystości m.in. uhonorowano osoby jak i firmy zasłużone dla ruchu. Na koniec odbyła się XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

Genezę początku  ruchu  stowarzyszeniowego w Polsce omówił Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

- Gdyby nie Solidarność, potem rok 1989 i reforma samorządowa nie byłoby stowarzyszenia. Reforma dała impuls do przemian, wyzwoliła dobrą energię. W 1990 roku zapraszam do współpracy sołtysów, powstaje kolegium. A w 1991 roku komitet założycielski Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Sołtysów Województwa Konińskiego.  W 1994 roku powstaje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,  pierwsza taka organizacja w Polsce od wieków.  Na początku zrzesza 10 tyś. członków, a dziś przeszło 15 tysięcy.  To nasze stowarzyszenie przybliżyło kwestie związane z wejściem do Unii czy z wykorzystaniem środków unijnych sołtysom.  Potem uruchomiliśmy Fundusz Sołecki,  który uważam za nasz wielki sukces. Dziś, za 20 lat owocnej pracy, chcę podziękować stowarzyszeniom, organizacjom, sołtysom, firmom,  Gazecie Sołeckiej  – powiedział otwierając uroczystość Ireneusz Niewiarowski.

W  obchodach wziął udział m.in. Dariusz Młotkiewicz  - sekretarz  stanu w kancelarii prezydenta RP .  Zwracając się do sołtysów odczytał pismo od prezydenta Komorowskiego : - Piastują Państwo jedną z najstarszych funkcji publicznych. Sołtys  to gospodarz wsi, ale zmienia się jego rola. Staje się łącznikiem między obywatelem a państwem.  Niedawno na stronie prezydenckiej uruchomiliśmy witrynę obywatelską, która ma pokazywać nowoczesne formy aktywizacji lokalnej. Mam nadzieję, że będzie tam wiele  inicjatyw sołtysów.

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń prezydenckich. Za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali : Joanna Iwanicka, Stanisław Lawera, Ryszard Papierkowski oraz  Franciszek Sztuka.  Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Jan Daniszewski, natomiast Srebrny Krzyż Zasługi – Barbara Czachura, Edward Jednoszewski, Sławomir Królak, Wincenty Pawelczyk i Henryk Zagozda. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Irena Arend i Aleksandra Lewandowska.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wręczył odznaki honorowe ,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Tomasza Nuszkiewicza. Oprócz tego wojewoda wielkopolski Piotr Florek i radca generalny z MRiRW  Zofia Krzyżanowska wręczyli odznaki zasłużony dla rolnictwa dla: Teodozji Kasprzyk, Jana Ślusarza, Ryszarda Surała, Jerzego Nogaja, Józefa Bartkowiaka, Ludwika Derezińskiego i Ryszarda Urbaniaka.

Natomiast prezes KSS Ireneusz Niewiarowski podziękował instytucjom, które od lat współpracują ze stowarzyszeniem. Statuetki trafiły do 14 podmiotów , m.in. do Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W trakcie uroczystości Zofia Krzyżanowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła wsparcie obszarów wiejskich w ramach II filaru WPR na lata 2014- 2020. Podkreśliła, że nic nie wskazuje na to, aby były to inne pieniądze niż dotychczas.

Na koniec senator Niewiarowski omówi wnioski i rekomendacje z konferencji ,,Wiejska Polska” .

- Potrzebna jest nam nowela ustawy o Funduszu Sołeckim dotycząca możliwości : dokonania zmian w trakcie roku budżetowego, prowadzenia jednej inicjatywy przez 2-3 wsie,  zmian w prawie oraz  upodmiotowienia sołectwa w wymiarze prawnym i majątkowym – podkreślił senator.

Wszyscy goście dostali książkę dotyczącą 20-lecia ruchu ,,Z tradycją w nowoczesność” autorstwa Ryszarda Jałoszyńskiego wraz z filmem prezentującym działania na wsi w ramach Odnowy Wsi i Funduszu Sołeckiego.

Chwilę potem rozpoczęła się msza święta XX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich, w trakcie której Ireneusz Niewiarowski podziękował sołtysom, marianom, księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi za 20-letnią obecność na pielgrzymce.   Tradycyjnie uroczystości zakończyło złożenie kwiatów na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego.