Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl
 • Odnowa wsi
  Odnowa wsi
 • Odnowa wsi
  Odnowa wsi
 • Odnowa wsi
  Odnowa wsi
 • Odnowa wsi
  Odnowa wsi
 • Posiedzenie w Kołaczkowie
  Posiedzenie w Kołaczkowie
 • Posiedzenie w Runowie
  Posiedzenie w Runowie
 • Posiedzenie w Runowie
  Posiedzenie w Runowie
 • Posiedzenie w Gruszczynie
  Posiedzenie w Gruszczynie

Aktualności


 

 

 

 


 

 

 


 

 Dzień Sołtysa w Mieścisku

W dniu 11 marca 2013 r. na zaproszenie Wójta Gminy Mieścisko Andrzeja Banaszyńskiego i Prezesa Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Mieścisku Ludwika Derezińskiego zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Sarbii.

Więcej

 


Koleżankom i Kolegom

Sołtysom wielkopolskiej wsi i ich rodzinom, w dniu 11 marca, obchodzonym powszechnie jako Dzień Sołtysa, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz zadowolenia z pracy wykonywanej dla dobra mieszkańców.

To właśnie Państwo Sołtyski i Sołtysi jesteście najbliżej mieszkańców i doskonale rozumiecie ich problemy, ułatwiacie kontakt z urzędami gmin, pomagacie w rozwiązywaniu codziennych problemów.

W Dniu Waszego święta przyjmijcie ten symboliczny bukiet róż jako podziękowanie za Waszą trudną pracę.

Zarząd

Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolsksiego

 


 


 

 


 

 

 

 


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w XIV Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się  1 grudnia 2012  w Centrum Kultury w Miłosławiu.

Szczegóły dotyczące tej imprezy zawarte są w załącznikach

załącznik 1, załącznik 2

 


 

 

http://www.niewiarowski.pl/kss/wywiad12.jpg

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wiielkopolskiego

zaprasza do udziału w plebiscycie na tytuł

SOŁTYSA ROKU 2012 POWIATU WĄGROWIECKIEGO

Szczegółowe informacje na stronie www.gloswagrowiecki.pl

 

 


 

 

15 – lecie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego


W dniu 02.07.2012r. w Sieroszewicach pow. ostrowski odbyło się spotkanie poświęcone obchodom 15 – lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięło udział dwustu piętnastu zaproszonych gości. Wśród uczestniczących osób znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz najliczniej reprezentowana grupa sołtysów. Jubileuszowe święto było okazją do podsumowania wieloletniej pracy członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim złożenia podziękowań tym, którzy przyczynili się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami władz samorządowych regionu wszystkich szczebli z sołtysami i nie szczędzili wysiłku w podnoszeniu rangi sołectwa i sołtysa. Podczas uroczystości wręczone zostały przez Pana Senatora Ireneusza Niewiarowskiego i Pana Franciszka Sztukę jubileuszowe medale. Spotkaniu towarzyszył nastój pełen radości i satysfakcji z wykonanej pracy związanej z działalnością na rzecz poprawy życia mieszkańców na wsi oraz integrację środowisk wiejskich Wielkopolski. Pełnienie funkcji sołtysa jest pracą społeczną, a złożenie podziękowań, jak zdeklarowali wyróżnieni, stało się oczywiście powodem do zadowolenia, ale przede wszystkim bodźcem do dalszego działania dla dobra wszystkich.

 

Zobacz galerię

 

 


 

20-lecie ruchu stowarzyszeń sołtysów odbyło się 26-27 maja  w Licheniu . W trakcie uroczystości m.in. uhonorowano osoby jak i firmy zasłużone dla ruchu. Na koniec odbyła się XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Prezes Stowarzyszenia sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbarba Czachura odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Więcej

 

 

 


 

Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

19 kwietnia 2012 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego miała miejsce konferencja „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”. Zorganizowana ona została  w związku z 15-leciem funkcjonowania Programu Odnowy Wsi.

W czasie debaty wystąpili m.in. Dariusz Młotkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, wójtowie, burmistrzowie, pracownicy wyższych uczelni.

Wystąpienie: „Społeczność wiejska jako aktywny podmiot rozwoju – możliwości i ograniczenia” mieli Ryszard Kamiński – Forum Aktywizacji obszarów Wiejskich i  Ireneusz  Niewiarowski – Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Pokłosiem debaty jest publikacja omawiająca dorobek 15-lecia  Programu Odnowy Wsi w Polsce, specyfikę regionalnych programów odnowy wsi na tle innych mechanizmów wspierania rozwoju obszarów wiejskich oraz odnowę wsi jako sposób na zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego obszarów wiejskich.

W konferencji brała również udział delegacja Województwa Wielkopolskiego z Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbarą Czachurą.