Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Działalność


Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 sierpnia 2011

 

W dniu 29 sierpnia br. W Gruszczynie odbyło się posiedzenie  Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Tematem spotkania było omówienie przygotowań do obchodów XV rocznicy działalności stowarzyszenia.

 

 

 

 


 

Zjazd Delegatów

Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Trzebisławkach

 

W  Trzebisławkach w gminie Środa Wielkopolska odbyło się Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Jerzego Ratajczaka sołtysa wsi Mchy w gminie Książ Wielkopolski aktualnego Sołtysa Roku w konkursie Gazety Sołeckiej i KSS. Sekretariat prowadził Andrzej Wawrzyniak. Na zjazd przybyło 80 % delegatów uprawnionych do głosowania a więc zjazd był władny podejmować decyzje. Sprawozdanie z działalności zarządu za miniony okres sprawozdawczy przedstawiła prezes stowarzyszenia Barbara Czachura . Poinformowano, że nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Rady Powiatowej w Kępnie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Andrzeja Wawrzyniaka zastąpił Maciej Baciński sołtys wsi Kliny w gminie Kępno. Nowy prezes ma 37 lat, jest żonaty / trójka dzieci / . W radzie miejskiej Kępna pełni funkcję wiceprzewodniczącego, jest magistrem AWF. Sprawozdanie skarbnika przedstawił Wiesław Janoś sołtys Zacharzewa w gminie Ostrów Wielkopolski. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przeczytał Marian Dolata sołtys wsi Topola Mała . Za działalność na rzecz dobra wspólnego / Pro Publiko Bono/, prezes Barbara Czachura odznaczyła medalem Jana Pawła II następujących sołtysów; Ludwika Derezińskiego z Mirkowic Gmina Mieścisko Powiat Wągrowiec, Józefa Bartkowiaka ze wsi Konarskie Gmina Kórnik Powiat Poznań oraz prowadzącego zjazd Jerzego Ratajczaka. Zjazd zobowiązał Zarząd SSWW do opracowania regulaminu przyznawania resortowych odznaczeń /medali, statuetek/ zwłaszcza w  kontekście zbliżającego się 15-lecia stowarzyszenia. Po serii głosowań, które dotyczyły głównie zmian w statucie i zmian w regulaminie stowarzyszenia nastąpiła dyskusja. Sołtys Waldemar Waligórski z Mosiny k. Poznania wskazał aby wszelkie sprawozdania na zjazd były dostarczone wcześniej delegatom. Ułatwi to znakomicie sprawne przeprowadzenie zjazdu. Pani prezes Barbara Czachura oświadczyła, że da się tak zrobić. Franciszek Kosicki z gminy Pobiedziska przypomniał zebranym o zapomnianym już prawie projekcie ustawy o dodatku do rent i emerytur dla sołtysów. Projekt tej ustawy od wielu kadencji znajduje się w Sejmie.  Nie może być jednak procedowany ze względów natury prawnej. Warto by jednak wrócić do tej ważnej sprawy dla środowiska sołtysów. Przecież to Sejm stanowi prawo. W dalszej części dyskusji sołtysi informowali się co do wielkości inkasa od zbieranych podatków gruntowych i od nieruchomości. Wincenty Pawelczyk członek krajowej komisji rewizyjnej, sołtys Chociczy poinformował, że w wielu podpoznańskich gminach nie zbierają już sołtysi podatków i zaczyna być to tendencja ogólnopolska. Podatnicy mają otwarte konta w bankach. Rolnicy głównie w SBL , jako że do tych banków przekazywane są dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej. Podatek można zapłacić również przez internet. Tym razem dyskusję zdominowały sprawy finansowe. U Pawelczyka w Chociczy np. za roznoszenie płatniczych nakazów podatkowych sołtys otrzymuje 5,70 zł.  bo takie są koszty na poczcie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W gminie Baranów jest tylko 2,50 zł. od dostarczonego przez sołtysa nakazu. W większości gmin a jest ich w Wielkopolsce 226 sołtysi nic nie otrzymują za roznoszenie nakazów. Jeżeli sołtysi w Polsce przestaną zbierać podatki przez co zostaną pozbawieni należnej prowizji, a jest ona głównym źródłem przecież niewielkiego ich dochodu to wieś polska straci najlepszych działaczy samorządowych. Pracy w sołectwach jest coraz więcej a  sołtysi do tej działalności nie mogą przecież dopłacać. Może nastąpić taka sytuacja jak kiedyś w  PRL-u, że w bardzo wielu przypadkach sołtysami wybierani zostali ludzie przypadkowi i mierni. Utalentowani działacze po prostu nie chcieli kandydować. Nie wszystka działalność na wsi musi być społeczna. W czasach PRL-u złotówka oparta była na czynach społecznych i wszyscy wiemy jak na tym wyszliśmy, podsumował ostatni sołtys w dyskusji.

Andrzej Wawrzyniak SSWW   zdjęcia Andrzej Pałasz.

 

 

 


 

 

Podziękowanie dla Franciszka Sztuki


W domu kultury w Skotnikach w gminie Miłosław Wielkopolska, odbyło się uroczyste pożegnanie sołtysa Skotnik Franciszka Sztuki, który po 31 latach sołtysowania postanowił nie kandydować w wyborach na następną kadencję. Na uroczystość przybył cały zarząd stowarzyszenia sołtysów województwa wielkopolskiego na czele z prezesem stowarzyszenia Barbarą Czachurą. Przybyli również burmistrz miasta i gminy Miłosław, przewodniczący rady miejskiej Miłosławia, dyrektorzy szkół, pani dyrektor SBL w Miłosławiu oraz licznie mieszkańcy sołectwa Skotniki. Były mowy pożegnalne, kwiaty oraz upominki  a to wszystko za tak doskonałą współpracę przez te wszystkie lata z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Listy dziękujące za owocną współpracę nadesłali; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Wozniak oraz prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Senator Ireneusz Niewiarowski. Franciszek Sztuka jest osobą znaną w środowisku sołtysów w Polsce. Jest założycielem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i obecnie jest honorowym prezesem tego stowarzyszenia. Na szczeblu krajowym już od wielu kadencji pełni funkcję wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, gdzie bardzo ściśle współpracuje z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim . Został również wybrany sołtysem roku w konkursie Gazety Sołeckiej i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Przez Prezydenta RP został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, przez ministra rolnictwa Odznaką Zasłużony dla Polskiego Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odznaczył go Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Wielkopolski. Posiada jeszcze wiele innych resortowych odznaczeń. Po części pożegnalnej Franciszka zostały przeprowadzone wybory sołtysa wsi Skotniki, których termin wcześniej wyznaczył burmistrz Miłosławia. W tajnym głosowaniu wybory nomen omen wygrał syn Franciszka Rafał Sztuka. Mając takiego ojca należało się tego spodziewać. Nowemu sołtysowi nie będzie jednak łatwo zważywszy, że ojciec zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę.

Andrzej Wawrzyniak     SSWW