Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Kontakt


Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

Adres do korespondencji:

Gruszczyn, ul. Mechowska 13; 62-006 Kobylnica

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

 

Franciszek Sztuka – prezes honorowy – tel. 608 868 230608 868 230

 

Barbara Czachura – prezes – 510 031 930510 031 930

 

Jerzy Ratajczak – wiceprezes -  692 583 427692 583 427

 

Andrzej Wawrzyniak – wiceprezes - 698 645 171698 645 171

 

Bernadeta Biała – skarbnik - 504 630 404504 630 404

 

Józef Bartkowiak – członek zarządu –  667 321 596667 321 596

 

Wiesław Janoś – członek zarządu - 721 047 952721 047 952

 

Stanisław Kaźmierski – członek zarządu - 600 929367600 929367


Ryszard Urbaniak – członek zarządu - 693 506 744693 506 744