Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Nie żyje Franciszek Sztuka

http://soltysiwielkopolski.pl/files/150/Sztuka.jpg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

ś.p. Franciszek Sztuka

honorowy prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

były wieloletni prezez SSWW

Zarząd Stowarzyszenia SSWW

Pogrzeb ś.p. Franciszka Sztuki odbędzie się 10 lutego o godz. 12.00 w Biechowie w gminie Miłosław.

Pan Franciszek Sztuka pełnił następujące funkcje: Przewodniczącego Komitetu Członkowskiego GS w Skotnikach (1977-1981); Członka zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Miłosławiu (1980-1984); Sekretarza Rady Nadzorczej SKR w Miłosławiu (1982-1986); sołtysa sołectwa Skotniki (1984-2011); Przewodniczącego Rady Nadzorczej SKR w Miłosławiu (1986-1990); Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miłosławiu (1990-1998); społecznie Prezesa SKR w Skotnikach (od 1990); radnego Gminy Miłosław (1994-2010); Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Miłosławiu (1994-1998 i ….); Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego (1997-2009); Wiceprezesa Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (1999-2011). Jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Honorowym Wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W konkursach na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski na „Piknikach w Sompolnie” zajmował czołowe miejsca (w 1998 r. – II miejsce, w 1999 r. – I miejsce, w 2000 r. – II miejsce). W ogólnopolskim konkursie Gazety Sołeckiej otrzymał tytuł Sołtysa Roku w 2004r.

Działania na rzecz sołectwa:

Dzięki staraniom sołtysa Franciszka Sztuki zostało wykonanych wiele zadań na rzecz sołectwa: wybudowano cztery przystanki autobusowe w Skotnikach; założono oświetlenie uliczne we wsi Skotniki; założono sieć telefoniczną w Skotnikach; wybudowano drogę asfaltową Skotniki – Pałczyn, wybudowano Wiejski Dom Kultury wraz z biblioteką w Skotnikach; przebudowano i zmodernizowano tzw. zakręt śmierci. Ponadto Pan Franciszek Sztuka corocznie organizował festyny rekreacyjno-sportowe oraz wycieczki autokarowe. Współorganizował o zasięgu wojewódzkim turnieje tenisa stołowego dla sołtysów, które odbywały się w Domu Kultury w Miłosławiu. Dzięki tym konkursom Pan Franciszek Sztuka doskonale wypromował zainteresowanie sportem jak również zintegrował przedstawicieli odległych terytorialnie gmin. Co dwa lata współorganizował spotkania emerytów i rencistów z władzami gminy i powiatu, podczas których przedstawiane były problemy dotykające osób starszych oraz możliwości skutecznego ich rozwiązywania.

Działalność na rzecz stowarzyszeń:

Franciszek Sztuka był osobą znaną w środowisku sołtysów w Polsce. Był założycielem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i obecnie jest honorowym prezesem tego stowarzyszenia. Na szczeblu krajowym pełnił funkcję wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, gdzie bardzo ściśle współpracował z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim. Jako prezes stowarzyszenia sołtysów zawsze zabiegał o podnoszenie kwalifikacji i sprawności działania sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskiej i samorządów lokalnych. Organizował kursy i szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w celu poprawy współpracy z samorządami lokalnymi.

Przez Prezydenta RP został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, przez ministra rolnictwa Odznaką Zasłużony dla Polskiego Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odznaczył go Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Wielkopolski. Posiada jeszcze wiele innych resortowych odznaczeń.