Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Obchody Dnia Sołtysa w Mieścisku


W dniu 11 marca 2013 r. na zaproszenie Wójta Gminy Mieścisko Andrzeja Banaszyńskiego i Prezesa Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Mieścisku Ludwika Derezińskiego zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Sarbii.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

- Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki

- Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego – Tadeusz Synoracki

- Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Barbara Czachura

- Rada Powiatowa Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego SSWP, której Prezesem jest sołtys z gminy Mieścisko – Marian Witucki,

- Wójt Gminy Mieścisko – Andrzej Banaszyński

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Kapczyńska

- Panie z Urzędu Gminy Mieścisko prowadzące sprawy sołtysów oraz funduszu sołeckiego: Wiesława Kujawa – inspektor ds. obsługi organów gminy i Paulina Durak - inspektor ds. księgowości budżetowej

- Panie i Panowie sołtysi z gminy Mieścisko.

Spotkanie otworzył Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Marian Witucki. Powitał wszystkich przybyłych i podkreślił jak ważną rolę ma do spełnienia sołtys na terenie sołectwa. W związku z tym ustanowiony w kalendarzu Dzień Sołtysa jest miłą okazją do przedstawienia działalności sołtysów, ich sukcesów w pracy a także problemów z jakimi się muszą borykać.

Obchody Dnia Sołtysa uświetnił występ artystyczny dzieci z sołectwa Nieświastowice w gminie Mieścisko. Program występów nawiązywał do niedawno obchodzonego Dnia Kobiet. Występy dzieci nagrodzono gromkimi oklaskami, po czym Wójt Gminy Mieścisko i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali opiekunce świetlicy w Nieświastowicach – P. Iwonie Przybylskiej za przygotowanie części artystycznej oraz dzieciom za występ nagradzając ich słodkościami. Następnie Wójt złożył wszystkim sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa i wręczył każdej z pań sołtysek różę. Do życzeń przyłączyła się również Prezes SSWW Barbara Czachura. W imieniu Zarządu złożyła podziękowania za czynione starania, pracę, umiejętności, poświęcenie oraz prywatny czas oddany dla budowania wspólnoty na wsi.

W dalszej części na salę został wniesiony tort, na którym widniał napis: „Niech żyją wszyscy sołtysi„Tort osobiście kroił dla wszystkich P.Wójt. Uczestnicy Dnia Sołtysa przy kawie i torcie rozmawiali o sprawach istotnych dla życia mieszkańców wsi. Następnie wszystkich gości Święta Sołtysa ugoszczono obiadem. Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa zostało uwieńczone wspólnym zdjęciem.