Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Posiedzenie ZG KSS- 4.II.2013


Podsumowanie działań w 2012 roku, a także omówienie planów na ten rok zdominowały dzisiejsze spotkanie władz stowarzyszenia. Wśród najważniejszych działań 2012 roku Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, senator wymienił m.in: organizację konferencji ,,Wiejska Polska" w Licheniu, Targi Gmina, stworzenie Sołectwa na Plus, wypracowanie stanowiska dotyczącego wzmocnienia sołectw w trakcie Zarządu Głównego w Uniejowie. W tym roku rozszerzona została formuła konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa. Obejmie on województwo wielkopolskie i opolskie. Stowarzyszenie przymierza się również do wydania publikacji o Funduszu Sołeckim, a także do zorganizowania konkursu na najlepszą internetową stronę wiejską. Idąc w kierunku wzmacniania działań KSS w kraju odnawiane są strony internetowe poszczególnych stowarzyszeń. Na Mazowszu powstał komitet założycielski stowarzyszenia sołtysów. Wśród tegorocznych planów omówiono m.in drugie wydanie książki ,,Z tradycją w nowoczesność", konferencję Wiejska Polska , której część po raz pierwszy odbędzie się w Koninie, a także Radę Krajową KSS w Polańczyku.