Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Zaproszenie na konferencję Wieś Polska - Wieś innowacyjna

PROGRAM KONFERENCJI

WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA

12 października 2016

sala 1HG w pawilonie 7 (antresola)

 

Międzynarodowe Targi Technologii  i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

09:30  Rejestracja uczestników

10:00  Ireneusz Niewiarowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Działalność KSS w zakresie cyfryzacji wsi

 

10:15  Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nowe perspektywy dla rozwoju wsi

 

10:45  Patryk Węgierkiewicz

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Rozwój portalu Naszawioska.pl

 

11:10  Karol Okoński

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

11:30  Przedstawiciel firmy INEA

Rozwój Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

11:50  Krzysztof Głomb

Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

Kompetencje cyfrowe - motorem rozwoju wsi

 

12:20 Marian Poślednik

Senator RP, Prezes Stowarzyszenia „Gościnna Wielkopolska”

Internet w lokalnych strategiach rozwoju

 

12:40  Tomasz Bystroński

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Podsumowanie konferencji oraz dyskusja

13:00 Rozstrzygnięcie konkursu SOŁECTW@ w sieci

13:30  Zakończenie