Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Miłosław, ul. Wrzesińska 19

www.soltysiwielkopolski.pl
zarzad@soltysiwielkopolski.pl

Zarząd SSWW


 

ś. p. Franciszek Sztuka -  honorowy prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Czachura - prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Ratajczak - wiceprezes SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Wawrzyniak - wiceprezes SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadeta Biała - skarbnik SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Bartkowiak - czlonek Zarządu SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Janoś - czlonek Zarządu SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kaźmierski - członek Zarządu SSWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Urbaniak - czlonek Zarządu SSWW

 

 

 

 

 

 

Jarosław Maciejewski - czlonek Zarządu SSWW